Новини

Реализират проекти за 624 млн.лв. за училища и университети по ОПРР

06.11.2017

С 624 милиона лева ще бъдат реализирани проекти по оперативната програма “Региони в растеж” за подобряване на материално-техническата база в детски градини, училища и университети, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Той и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представиха дейностите за образователна инфраструктура по ОП “Региони в растеж”, като за тези дейности МОН е бенефициент по осем договора за безвъзмездна финансова помощ.

Акцентите във финансирането са върху основното, предучилищното и професионалното образование, каза министър Нанков. Той обясни, че тези 624 милиона лева са разпределени в 72 общини, които са бенефициенти, участват също МОН, Министерството на младежта и спорта, и Министерството на културата. Ще се извърши модернизация на материално-техническата база в общо 416 учебни заведения, в които се обучават 255 269 деца и младежи, съобщи министър Нанков. По думите му за всяко от тези деца “се пада инвестиция от 2444 лева”, като целта на правителството е подкрепата на основния му приоритет – образованието, и създаването на здравословна учебна среда.

“За професионалните училища е осигурен бюджет от 166 милиона и 500 хиляди лева, при само 10 милиона лева в предишния програмен период”, каза министър Николай Нанков. Той уточни, че ще бъдат ремонтирани 144 професионални училища, като 102 от тях са с бенефициент МОН, а останалите 42 – са с бенефициенти общините.
Тези 144 професионални гимназии, които ще получат финансиране, представляват близо 40 процента от професионалните гимназии у нас, но в тях учат близо 55 процента от учениците, каза образователният министър Красимир Вълчев. По думите му “сега има около 16 пъти повече средства, насочени към професионалното образование, заради политическия приоритет, даден за него, но и заради важността му за икономиката”. Сред професионалните училища, които ще бъдат ремонтирани, са технически, земеделски и ветеринарни гимназии, както и училища по туризъм, икономика и строителство, обясни министър Вълчев. Той уточни, че професионалните гимназии са от всички 28 области в страната.

По програмата тези 102 професионални гимназии към МОН ще бъдат финансирани с над 112 милиона лева, съобщи министър Вълчев. Той каза, че трябва да бъде подобрена цялостната образователна среда в тези училища, включваща саниране на сградите, ремонти на покривите, смяна на дограмите, подмяна на инсталациите, вътрешни ремонти и доставка на специализирано оборудване за професионалните гимназии, както и инвестиции в спортната им инфраструктура. В осем гимназии ще бъдат изградени нови физкултурни салони, в 59 гимназии ще бъдат ремонтирани физкултурните им салони, в 67 гимназии ще бъдат ремонтирани спортните им площадки, а в 79 гимназии – дворовете, информира образователният министър. Той каза, че по-голямата част от тези ремонти дейности се очаква да бъдат направени от май до септември на 2018 г.

вижте пълната статия

330 000 са българите, които не учат и не работят сочи изследване

07.11.2017

Над 300 000 българи в трудоспособна възраст не работят, не си търсят работа, не учат и не намират за нужно да се осигуряват. Това сочи изследване на „Тренд”, направено по поръчка на Фондация “Фридрих Еберт”, съобщава Дарик. Според проучването 80% от демотивираните хора са без работа от повече от една година.

Почти половината от демотивираните българи твърдят, че не си търсят работа, защото за тях нямало работа, а около 13% казват, че са издържани от роднини. Социологът Евелина Славкова посочи, че половината от неработещите висшисти казват, че не могат да си намерят работа по специалността:

„Близо половината от демотивираните българи са съгласни и биха се мотивирали да се включат в пазара на труда, ако получават между 500 и 1000 лева. Хората, които са в столицата и съответно хората с висше образование по-скоро са мотивирани и биха се включили в пазара на труда, ако получават заплати между 1001 и 1500 лева“, посочи Славкова.

Проблемът с демотивираните българи е обществен проблем, който генерира бедност и разделение в обществото. Застъпвайки тази теза бившият социален министър Ивайло Калфин призова да изработването на цялостна концепция:

„Тези демотивирани хора, за които говорим, не са активни. Това означава, че в политиките, които имаме, явно трябва да се направи принципна промяна, така че тези хора да се мотивират“, каза Калфин.

Според проучването хората със средно образование са най-демотивирани, следвани от тези с основно образование. Малко над половината от тях са семейни.

вижте пълната статия

На седмо място сме в Евросъюза по собствени жилища

07.11.2017

Близо 85 процента или повече от 8 от 10 българи обитават свое собствено жилище, при среден показател за ЕС от 70 на сто /7 на 10 европейци/, отчита анализ на Евростат за състоянието на жилищния фонд в Евросъюза през 2016 г.

От притежаваните от българите над 3,9 млн. броя жилища – 2,6 милиона са в градовете и около 1,3 милиона – в селата.

При население у нас в края на миналата година малко над 7,1 милиона души – 5,3 милиона българи /73 на сто от населението/ са обитавали жилища в градовете и около 1,8 милиона /23 процента/ – в селата.

Броят на селата у нас през миналата година е бил малко под 5000, като 157 села изцяло са били без население, а в 1148 села у нас са живеели между 1 и 49 души.

Градовете у нас са били 257, а тези с над 100 000 души – шест. Въпреки това в тези шест града са живеели около 34 процента от населението на страната.

Според данни на родната статистика – за последните 5 години броят на притежаваните от българите жилища се е увеличил с над 44 хиляди. В края на миналата година у нас е имало 3 943 989 жилища, а през 2011 г. те са били 3 899 759.

Средният размер на жилищната площ, която българинът е обитавал, е била около 72 кв. м., като с тази площ у нас е имало приблизително около 2 млн. жилища.

През 2016 г. 41 процента от населението на ЕС е живеело изцяло в градовете, докато 31 процента са живели в градове и предградията, а 28 на сто – изцяло в селски райони, отчита Евростат.

В ЕС мнозинството от хората през 2016 г. са били собственици на жилищата си, като близо 70 процента са притежавали собствен дом, докато 30 на сто са наемали жилището си или 7 от 10 граждани на ЕС са имали собствен дом.

Най-голям дял от населението, притежаващо свое собствено жилище, е регистриран в Румъния – 96 процента собственици, пред Литва – 90 процента, Словакия – 89,5 процента и Унгария – 86,3 процента.

Въпреки високият процент собствени домове – румънците са най-притеснени откъм жилищна площ едва 44 кв.м. средно на човек – при среден показател за ЕС – 96 кв.м.

На другия край на скалата – едва над половината от населението, което живее в Германия /52 процента/ , Австрия /55 процента/, Дания /62 процента/, Великобритания /63 процента/ и Швеция /65 процента/ – е притежавало собствен дом.

В някои страни на ЕС повече от половината от населението живее в жилища, които са с ипотека или заем – в Швеция този дял е 61 на сто, в Холандия – 59 на сто, в Дания – 50 на сто.

В голяма част от държавите членки болшинството от населението живее в къщи през миналата година, като най-висок процент е регистриран в Ирландия – 92,5 на сто и Обединеното кралство – 85 на сто, следвани от Хърватия – 80 на сто, Белгия – 78 та сто и Холандия – 76 на сто.

Най-малък процент хора /под 50 на сто/ живеят в къщи в Испания, Естония, Латвия и Литва, отчита Евростат.

вижте пълната статия

Обединението на Сибанк и ОББ е пред приключване

07.11.2017

Oбединението на Сибанк и ОББ, което започна в края на август, е на финала си, съобщава “Капитал”. За 6 декември 2017 г. е свикано извънредно общо събрание на акционерите, става известно от покана, публикувана в Търговския регистър, на което е предвидено да се вземе решение за вливане на Сибанк в ОББ. Дотогава БНБ трябва да даде разрешение за вливането, съобщава Дневник.

Това на практика ще е юридическото сливане на двете банки. Към момента те функционират отделно и като самостоятелни дружества. В резултат на вливането Сибанк ще се прекрати без ликвидация, а цялото имущество, дейност, права и задължения ще преминат към ОББ, която ще е универсален правоприемник, е посочено в документите в Търговския регистър.

Предвижда се увеличение на капитала на ОББ с близо 17.9 млн. лв. – от 76 млн. лв. на малко над 93.8 млн. лв. Увеличението ще стане чрез издаване на нови акции – обикновени с номинал 1 лв. всяка. Те ще бъдат придобити от KBC Bank (едноличен собственик на Сибанк). След вливането и увеличението на капитала в ОББ ще останат малък дял миноритарни акционери, които ще притежават 70 632 обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка и номинал 1 лв.

“Капитал” цитира договора за вливането, публикуван в Търговския регистър, в който е записано, че KBC ще има право на дивидент от новите акции за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., само ако вливането бъде финализирано през 2017 г. За счетоводни цели вливането ще се смята за влязло в сила от 1 януари 2018 г.

Сделката по придобиването на ОББ от белгийската банково-застрахователна група KBC приключи на 13 юни 2017 г. с плащането на цената от 610 млн. евро. Юридическата част от сливането приключва с получаването на разрешението за вливането и реалното обединение на двете банки в една. През този период, около половин година, двете банки работят по сливане на дейностите – оптимизация на клонова мрежа, обединение на информационните системи, уеднаквяване на продукти, услуги, тарифи, такси.

След реалното вливане на Сибанк в ОББ новата банката ще бъде третата на пазара в страната с активи за над 10.5 млрд. лв. след Уникредит Булбанк и Банка ДСК. Името на новата банка е ОББ.

Това е най-голямата сделка в банковия сектор досега (Булбанк беше продадена за 360 млн. евро), както и втората по размер в корпоративния сектор в България през последните 5 години след продажбата на “Глобул” на Telenor за 717 млн. евро, отбелязва “Капитал”.

вижте пълната статия

Германия вещае разпад на Евросъюза

07.11.2017

Германия не изключва Европейският съюз да се разпадне след време. Това смятат анализатори от Министерството на отбраната на на страната, които, при подобно развитие на нещата, вещаят пълно преустройство на съществуващия световен ред. Изводите са от доклада “Стратегическа прогноза – 2040”, до който са получили достъп журналисти от списание “Шпигел”, предаде БГНЕС.

В 102-страничния документ експертите на Бундесвера представят няколко варианта за развитието на международните събития в следващите 20 години. Най-негативният за ЕС и Германия сценарий предполага “многобройни конфликти” на фона на няколко десетилетия политическа и икономическа нестабилност. “Разширяването на ЕС е спряно, все повече държави напускат общността… Европа е загубила своите глобални конкурентни предимства. Все по-разбъркания, хаотичен и раздиран от конфликти свят напълно променя средата на Германия и ЕС от гледна точка на политиката на сигурност” – това, според германските анализатори, е най-лошият вариант.

Вторият негативен сценарий предполага разделяне на Европа на два блока, които постепенно се отделят един от друг както в икономически, така и в социално-политически план. При това страните от Източна Европа постепенно преминават в орбитата на влиянието на Русия, което се обяснява с тяхната зависимост от енергоресурсите”, пише още в доклада.

“Провалът на глобализацията” се съдържа в още един сценарий, който ще доведе до края на “европейската илюзия”, смятат в Бундесвера. Това ще доведе до рязко активизиране на външната политика на Русия и Китай и отчуждаването на ЕС от трансатлантическите партньори, смятат авторите на документа.

Все пак в доклада има и позитивните прогнози. Те са озаглавени “Глобалният Запад” и “Мирното пространство”. При тях се очертава засилване на сътрудничеството вътре в ЕС и разширяване на Общността, изграждането на партньорски отношения съд съседите и успешно развитие на пазарните процеси в целия свят.

Секретният доклад на Министерството на отбрана заслужава най-сериозно внимание. Този официален документ съвсем ясно посочва възможния крах на ЕС и как това събитие ще се повлияе върху сигурността на Германия. В същото време в него са зададени стратегическите сценарии, по които трябва да се ориентира Бундесвера”, отбелязват още от “Шпигел”.

вижте пълната статия

5,2 милиарда лева са приходите от международен туризъм за първите осем месеца на годината

07.11.2017

“До септември месец тази година общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 7 492 630, съобщи КРОСС.

Това е ръст с близо 8 процента спрямо същия период на миналата година. В активните летни месеци от юни до септември над 5,3 млн. са чуждестранните туристи, посетили нашата страна. Увеличението е 5,7%. Това обяви министърът на туризма Николина Ангелкова след среща генералния секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН Талеб Рифай по време на най-голямото международно изложение за професионалисти в туристическата индустрия World Travel Market в Лондон.

С генералния секретар на СОТ тя разговаря и за развитието на вътрешния туризъм в България. „За нас е от изключително значение да насърчим и популяризираме този тип туризъм. Активната ни дейност бележи положителни резултати както във вътрешния туризъм, така и от страна на гостите от други държави”, заяви министър Ангелкова и подкрепи твърденията си с вече обявените официални данни на статистиката.

Според Ангелкова Министерството на туризма вече активно се подготвя за следващия летен сезон и отсега 5-звездни хотели за Лято 2018 са резервирани.

„Водим преговори със световните туроператори , сред които са ТУИ, “Томас Кук”, “Дер Туристик”, за да поставим добра основа за следващия летен сезон”, допълни министърът на туризма и отбеляза, че по данни на Българската народна банка 5,2 млрд. лв. са приходите от международен туризъм за първите 8 месеца на годината.

вижте пълната статия

Планинските курорти у нас изпитват сериозен недостиг на кадри

08.11.2017

Две седмици преди началото на зимния сезон планинските курорти у нас изпитват остър недостиг на работна ръка. Търсят се близо 2000 души за сезонна работа в ски курорти у нас и в чужбина, пише econ.bg.

Липсват най-вече сервитьори, готвачи и камериерки.

От Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Чепеларе и Смолян се оплакват, че младите кадри напускат страната, съобщава Нова телевизия. Предпочитат да работят в зимните курорти в Австрия и Германия, където заплащането е между 1200 и 2000 евро на месец. Затова сега се търсят работници от вътрешността на страната.

За да се справят с кризата с кадри, хотелиерите в зимните ни курорти са решили тази година да внасят сезонни работници от трети страни. Сдружението на туристическия бизнес апелира държавата да подготви реформа в образованието.

Тази година в зимните ни курорти се очакват рекорден брой туристи. Прогнозата на министерството на туризма е ръстът да бъде с около 10%. Държавата очаква приходите от нощувки само от Пампорово да бъдат повече от 15 милиона лева.

Междувременно проучване показа, че се запазва тенденцията около 1/3 от хората в България да не могат да си позволят почивка извън дома в края на годината.

вижте пълната статия

Министерският съвет прие външни експерти да проверяват обществените поръчки

08.11.2017

Външни експерти, които ще се разпределят на случаен принцип, ще извършват проверки на техническите спецификации на определени обществени поръчки. Оторизираните експерти ще влизат в списък, който ще се допълва веднъж годишно, предвижда приетата от правителството днес наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки.

Новият вид контрол бе въведен с промените в Закона за обществените поръчки тази пролет. Той предвижда Агенцията по обществените поръчки (АОП) да извършва проверка на техническите спецификации на определени процедури. За извършването им обаче са необходими специфични знания в различни области, затова АОП ще привлича външни експерти със съответните квалификация и опит.

Експертите ще бъдат включени в списък, който ще се поддържа от агенцията и ще се публикува на Портала за обществени поръчки. Списъкът ще се допълва веднъж годишно, като документи за включване в него могат да се подават в периода 1 – 31 октомври, предвижда наредбата. Включването в списъка ще е валидно за срок от три години, като е възможно и подновяване на валидността за нов тригодишен период. Определянето кои външни експерти да проверяват техническите спецификации ще се извършва на случаен принцип, чрез специално разработен софтуер, поддържан от АОП.

В наредбата се регламентират и изискванията към външните експерти. Те трябва да имат завършено висше образование и не по-малко от четири години професионален опит в заявената област на вписване, придобит през последните 10 години. Заявленията на експертите ще се разглеждат от комисия, определена от изпълнителния директор на АОП, в която ще участват представители на Министерството на финансите и на Националния център за информация и документация.

Наредбата регламентира и условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти.

вижте пълната статия

Новото жилищно строителство отчита ръст

08.11.2017

Увеличаване на новопостроените жилищни сгради през третото тримесечие на годината отчита Националният статистически институт (НСИ). По предварителни данни въведените в експлоатация жилищни сгради за периода са 506, като в тях има общо 2 018 жилища. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. сградите са с 30 повече, или 6.3%, докато жилищата в тях намаляват с 361, или с 15.2%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Най-много са новопостроените жилища с две стаи – 44.7%, следват тези с три стаи – 29.6 на сто, а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.8%. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища е 170.3 хил. кв.м, или с 11.8% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 14.2% до 104.1 хил. кв.м.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 81.2 кв.м през третото тримесечие на 2016 г. на 84.4 кв.м през същото тримесечие на 2017 година. Най-голяма средна полезна площ на едно жилище е регистрирана в областите Сливен (152.4 кв.м) и Силистра (124.7 кв.м), а най-малка – в Разград (50.0 кв.м), и Шумен (55.2 кв. метра).

От въведените в експлоатация сгради със стоманобетонна конструкция са 75.5%, с тухлена – 20.7%, с друга – 2.6%, и с панелна – 1.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.5%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на новопостроените къщи, сгради от смесен тип и вили се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации намалява.

вижте пълната статия

Ръст в броя на покупките/наемите на имотите в зимните курорти

08.11.2017

Тази година маркира началото на нов етап в сделките с ваканционни имоти в ски курортите, обобщиха участниците в първата дискусия, организирана от сайта Imoti.net в Банско.

След 10 години спад в районите Банско, Пампорово и Боровец е регистриран ръст в броя на покупките/наемите, който варира между 5% и 30%, съобщи Полина Стойкова от агенция „Бългериън пропъртис“. През изминалите 9 месеца сделките, регистрирани в община Самоков, са нараснали с 5%, в община Смолян – с 18%, а в община Разлог – с близо 30%. Отчита се интерес към имоти и в самия град Разлог, но там предлагането е много ограничено.

„Ски курортите започват да се припознават като места за целогодишен туризъм, но което се дължи и повишеният интерес към покупка или дългосрочен наем на имот там“, коментира мениджърът на агенцията Снежана Стойчева.

В момента може да се купи добър имот в Банско за около 25 000 евро, коментираха брокерите. Средната цена на квадратен метър в курортния град е 360 евро, като тя е за имоти в комплексите с добър мениджмънт. По-нискокачествени имоти обаче, без целогодишна поддържка, могат да се намерят на доста по-ниска цена. Интересна тенденция е, че повечето сделки в Банско се осъществяват със свободни средства, а не с ипотечни кредити.

В близкия до Банско град Благоевград цените са между 500 и 600 евро на квадрат.

В Пампорово имотите също се продават на цена около 360 евро на квадрат, а в Боровец са традиционно по-скъпи – около 600 евро на квадрат. В близкия до столицата курорт няма предлагане, което обуславя и постоянната висока цена.

Банско е единственият ски курорт, доминиран от чужденци купувачи – над 60%, докато в Пампорово и Боровец имоти притежават предимно българи. Те са предимно на средна възраст, българи, които работят в чужбина, както и български пенсионери, които се ориентират да живеят в планински курорт.

Новите клиенти на пазара на имоти в Банско от година и половина насам са дигиталните номади, които се установяват в най-новото споделено работно пространство Coworking Bansko за предприемачи и хора със свободни професии от България и чужбина. Част от тях наемат имоти дългосрочно, други искат и да купят. Агенциите отчетоха, че дигиталните номади са клиенти с нисък бюджет, но са привлечени от ниските данъци, високоскоростния интернет, красивата природа и възможностите за балнеолечение.

вижте пълната статия

Ограничения за софиянци и гости на столицата по време на европредседателството

08.11.2017

На софиянци и гостите на столицата ще им се наложи да се съобразяват с определени ограничения през първата половина на 2018 г. Те ще бъдат въведени предвид мерките за сигурност във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС. В какво точно ще се изразяват ограниченията и с какво ще трябва да се съобразяват хората обаче засега МВР не казва. Знае се само, че ще бъдат валидни за районите около сградите, в които ще се провеждат различните мероприятия, съобщава inews.bg.

“Гражданите трябва да свикнат, че ще има ограничения. Те няма да бъдат много големи, но трябва да им обясним по отрано. Ограниченията ще бъдат много малко и ще са около НДК, хотел “Маринела” и трасето около “София Тех Парк”, заяви вътрешният министър Валентин Радев, цитиран от БГНЕС. Пътят до летище “София” също ще попадне сред обектите с ограничения. И въпреки, че сам казва, че гражданите трябва да бъдат предупредени за въвеждането на въпросните ограничения и неудобства отрано, засега ги пази в тайна. Може би от съображения за сигурност.

Някои от планираните мерки обаче ще започнат да работят още преди официално да поемем европредседателството на 1 януари. “Правим всичко възможно системите за сигурност за председателството да работят преди Нова година, защото ни трябва поне месец да ги тестваме”, каза още Радев. И допълни, че въпросните мерки са определени отдавна. Радев дори “подробно разпитал” словашкия си колега как той вижда сигурността в България и получил много ценни съвети.

“Всичко, каквото знаем, ще го направим. Неговите думи бяха – познавам системата ви и ще се справите добре. Изяснихме маршрутите, казах му къде, какво трябва да осигуряваме, например НДК, Технопарка, хотел “Маринела” и пътя до летището. Говорихме как те са правили нещата. Приемаме всички съвети и подобряваме организацията, която сме заложили сами още лятото”, обясни вътрешният министър.

От друга страна той поясни, че и досега вървели обществените поръчки, свързани с някои от системите за сигурност. Тестването на част от системите за европредседателството е започнало, но има някои поръчки, които не са довършени. “Има си правила за обществените поръчки, които ние спазваме и това леко ни отдалечава в сроковете, но само за една или две такива поръчки. Всичко останало вече работи”, увери вътрешният министър.

Той коментира, че една от системите за сигурност ще остане за довършване за януари месец заради срокове в Закона за обществените поръчки. “Ако е забавено нещо, ще търсим някой виновен”, отбеляза Радев. Той повтори, че Центърът за видеонаблюдение, който МВР изгражда, е обединен с този на Столична община. “Всички камери на Столична община са вързани в тази система с камерите, които ние разполагаме. Така ще остане и за след председателството”, посочи още Радев.

вижте пълната статия

Одобрени са 800 млн. лева за жп линията от Пловдив до Бургас преди съгласието на Брюксел

08.11.2017

Правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. да подпише договор с Национална компания „Железопътна инфраструктура” за рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2, преди решението за неговото одобрение от Европейската комисия.

Проектът се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”, като общата му стойност е малко над 800 млн. лева, а отпуснатите европейски средства са приблизително 500 млн. лева. С правителственото решение става възможно стартирането на дейностите по изграждане и рехабилитация на няколко железопътни отсечки между Пловдив и Бургас до окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Целта на проекта е повишаване на безопасността на жп транспорта и скоростта за движение на влаковете до 160 км/ч, с което ще се намали времето за пътуване с влак от Пловдив до Бургас с 40 минути.

вижте пълната статия