Услугата „кърти, чисти, извозва“ е все по-често търсена от строителните компании и от домакинствата. Наемането на фирма за къртачни услуги, която освен къртене предлага и извозване на строителните отпадъци, спестява много време и парични средства. Но както къртенето, така и извозването на отпадъци изисква специфична техника.

Нека дадем един кратък пример. Ако приемем, че Вие сте управител на строителната фирма и предстои събаряне на голяма сграда. То в този случай ще ви трябва съдействие от фирма, разполагаща с транспорт за извозване на огромни количества строителни отпадъци, отломки, арматура, циментови блокове и тухли. Нека прибавим и допълнителното условие, че трябва спешно да бъде премахната старата постройка, тъй като трябва да се започне новия строеж Е, в този случай сами се досещате, че фирмата трябва да разполага с адекватен транспорт, в това число камиони с възможност за обезпечаване на отпадъци с висока плътност и тежки над 5 тона. Като прибавим и нуждата от квалифицирана работна ръка, можем смело да кажем, че фирмата, която ще наемете, трябва да е с добра репутация да може да обезпечи настоящите Ви нужди.

Естествено, по-горе Ви представихме просто примерна конфигурация. В сферата на услугите по къртене и извозване на строителните отпадъци конкуренцията е голяма, има много фирми и можете да изберете тази сред тях, която ще представи най-добра цена на база качество и най-кратки срокове на изпълнение. Понякога времето е по-важно от средствата, които ще бъдат изхарчени, и именно поради тази причина Ви съветваме ясно да дефинирате параметрите, при искането на оферта за дадени услуги.

Освен транспортът, други важни фактори остават човешкия капацитет, възможността за поемане на обем работа (често се случва така, че капацитетът на фирмата за даден период да е зает на 90 % и да не може да се обслужи нов клиент към дадения момент), както и добрата цена.

Едни от най-важните съвети, които специалистите са определи при търсенето на фирма за извозване на строителни материали и отпадъци са:

  • Гаранция за успешно приключване на дейностите по даденото задание и спазване на сроковете.
  • Специални превозни средства, в случай, че са необходими такива при даденото задание, както и изпълнението на дейностите по изхвърляне на отпадъците, съобразени с българското законодателство, т.е. извозването и изхвърлянето на отпадъците в специално предназначени депа.
  • Професионално отношение във всеки един аспект.

Ето накратко какво трябва да търсите, когато имате нужда от услугата по извозване на строителни материали и отпадъци: Фирма и професионалисти, които да се справят с възложената им задача; Гаранция за достатъчно бързо изпълнение на съответните задания; Специални машини и превозни средства, които да направят процеса по къртене, чистене и извозване на отпадъците достатъчно ефективно и спрямо изискванията за този тип дейност.

Напоследък е изключително полезно да се следят отзивите в Интернет и благодарение на тях да се взема правилното решение, т.е. да се подбира правилната фирма, без значение дали става въпрос за услуга по къртене, почистване, извозване или друг тип такава. Именно и поради тази причина Ви съветваме да следите за отзивите на компанията и да потърсите мнение от партньори, които са се сблъсквали и преди с фирми, предлагащи подобни услуги, както и ясно и точно да дефинирате задачите.

В обобщение можем да заявим, че ефективността от подобни дейности е изключително важна и е добре да наемете специалисти, които ще свършат дадената дейност ефективно, в срок и да направят така, че с радост да препоръчате компанията на Ваши приятели, бизнес партньори и на други хора, търсещи подобни услуги.

Опитът на служителите, мотивацията, притежанието на необходимата техника и апаратура са гаранция, че задачата Ви ще бъде свършена бързо и качествено.