Къщата Ви се нуждае от много неща. Независимо дали говорим за имот на морето, вила в планината или типичната селска къща, поддръжката е много важна, за да съществува тя дълго и ефективно.

Да, най-приятно е да се грижите за градината на двора с нови цветя и градински джуджета, както и да промените обзавеждането вътре. Но има ключови неща в дълбочинната грижа за имота, които по никакъв начин не бива да пренебрегвате. Все пак обичате дома си, нали?

Едно от най-важните неща e системата за отводняване и дренаж. Ако досега сте я подценявали, спрете, и се захванете с нея.

Ще разберете, че има различни варианти, между които можете да избирате, както и че това е нещо, от което спокойствието Ви наистина зависи.

Дренаж на къща – значение и предназначение

Може би първо е добре да уточним какво точно представлява дренаж на къща. Тук, както биха Ви казали речниците по български език, става дума за „естественото или изкуственото премахване на повърхностни или подземни води от дадена област, като вътрешният дренаж на повечето селскостопански почви е достатъчно добър, за да се предотврати тежко заблатяване (анаеробни условия, които пречат на растежа на корените), но много почви се нуждаят от изкуствен дренаж, за да се подобрят добивите или за да се управляват водните ресурси.“

Да, отводняването е много, много важно. Вече разбирате защо.

Система за отводняване и дренаж

По принцип подземната система за отводняване и дренаж се счита за достатъчно рационално решение с цел да се елиминира проблема с плитко разположените подпочвени води. Именно така се постига предотвратяване наводняването на подземни помещения от сгради в заблатени области.

Вашето географско разположение е водещо при избора на дренажна система, както и изобщо от необходимостта от нея.

Видове дренажни системи

Можете да избирате от най-общо три вида дренажни системи: хоризонтален дренаж, който отговаря за самотечно отвеждане на водата, най-често с помощта на открити и закрити отводнителни корита; вертикален дренаж, явяващ се като система от тръбни шахти, хидромеханични съоръжения (или помпи) за отделяне на водата и осигурено захранване; както и комбиниран дренаж, който, разбира се, съчетава компоненти от двата вида.

Съществуват и системи за повърхностен дренаж, които се подразделят на общо два вида. Сред тях са системите за линеен дренаж, които осигуряват оттичане на водата по цялата дължина.

Система за точково отводняване

Има и система за точково отводняване, чиито главен елемент от са отводнителните шахти. Този вариант също е добър, защото предоставя надеждно отвеждане на повърхностните води към канализацията.

Какъвто и избор да направите, нека той да бъде добре информиран, разумен и практичен. Вниманието и старанието са ключовите думи тук. Грижете се добре за дома си!