остъклена тераса

Какво трябва да знаем преди остъклим терасата