В настоящата статия ще Ви представим етапите при хидроизолация, най-вече касаеща покривната част на къщи, постройки и кооперации.

Първият етап – много е важно да информирате или убедите съседите, че се налага да се поправи и хидроизолира покривът. Особено важен етап за хората, живеещи в жилищни кооперации с много семейства, каквито са панелните жилища и кооперациите на няколко етажа със споделена собственост.

Много често, при този етап дадени семейства се дърпат, казвайки „ами на нас не тече“. Трябва ясно да се информират, че покривът е цялостна конструкция и е въпрос на време да има сериозни проблеми и това семейство, на което покривът не тече, както и че течовете и липсата на адекватна хидроизолация на покрива могат да доведат до нарушение на цялостната сграда, на конструкцията й.

Вторият етап – искане на оферти от фирми, предлагащи подобни услуги. Ако приемем, че сте преминали през етап 1, както и че вече сте взели единодушно решение, че се налага адекватно роменторинане на покривната част, то е време за оферти.
Нашият съвет е да поискате оферти от три независими фирми и да ги обсъдите и трите.

Оферти могат да се потърсят онлайн, тъй като фирмите често предтсавят усулгите си в Интернет, но в този случай бъдете внимателни да не попаднете на нискоефективна и нискокачествена фирма, както и можете да потърсите съвети от домоуправители на съседни кооперации, както и мнения и отзиви за добри фирми.

По време на този етап, внимателно анализирайте материалите, които биха се посочили в офертата. Често фирми използват най-евтини и съотвентно некачествени материали, вие искайте материалите да бъдат поне средно качество.

Гаранцията  също е много важна. Колкото по-дълга гаранция Ви предлага фирмата, толкова по-добре. От офертите анализирайте внимателно и този параметър. Естествено, цената си остана основна и всичко зависи от това, колко сте готови да заделите, за да се получи качествена термоизолацията на покрива, трябва да се заделят солидни средства, но пък във времето тази инвестиция ще се избие.

Третият етап – както по-горе се досетихте, това е изборът на най-добра оферта, както и как да я определите. Най-добре е офертите да се обсъдят на общо събрание, като присъстват поне по един член от всички семейства. Критериите са: най-добра цена, най-дълга гаранция, добри материали, срок на изпълнение и други.

Поискайте референции от фирмата, за да се уверите, че са извършили добри строителни дейности и имат добри отзиви.

Четвъртият етап – преминаване към договорни отношения. В договора трябва внимателно да бъде описано всяко едно начинание.

Петият етап – това е самият ремонт и хидроизолация на покрива. По време на експлоатацията е добре да назначите някой персонално отговорен да съблюдава процесът на работа, тъй като майсторите, ако не бъдат контролирани, могат да заобиколят някои важни елементи и правила.

Последният шести етап – това е почистване и извозване на строителните отпадъци и привеждане на кооперацията в завършен вид, готов за приемане и предаване между двете страни.

В този етап се разяснява на обитателите какво е направено, както и какво трябва да се предприеме от тук нататък за правилна експлоатация на кооперацията.

Оставят се координати за връзка в случай,  че се появи даден проблем, теч, както и ясно, и точно се дефинират следремонтните дейности, и ангажименти от страна на фирмата, ако има такива.

Съставя се приемо-предавателен протокол, който се разписва от двете страни. Но преди да се разпише този протокол, спешно трябва да се аналиира следното: да се огледа последно, но детайлно около зоните на отдушници, коминии, бордове, асансьорни шахти, както и е добре да се подпише протокола в дъждовен ден, тъй като точно тогава може да се види дали има пролуки и проблемни зони или всичко с ремонтните дейности е успешно. Въпреки, че 99 % от случаите, ако майсторите са кадърни, не би трябвало да има проблеми с изолацията на покрива.

В настоящата статия Ви бяха представени шест изключително важни етапа за ремонт на покрив, като се надяваме, че са Ви били полезни и ще Ви служат дълги години, когато дойде времето за изолация и ремонт на покривните конструкции на вашият имот.