Септичните ями най-често се изграждат в малки обекти като еднофамилни къщи и обекти за хранене с голям разход на вода. Използват се за пречистване на битови  и промишлени отпадни води в районите, където липсва канализационна система. Септичната яма представлява проточно неотопляемо стоманобетонно съоръжение, състоящо се от една до три последователно свързани утаително – изгнивателни камери и камера за обеззаразяване на водата.

Подготовка за изграждане на септична яма

Изграждането на септична яма започва от избора на място. Тя трябва да бъде разположена на не по малко от 10 метра от обекта по посока на наклона на терена. Тръбата, която излиза от обекта не трябва да прави завой, защото може да предизвика запушване. Наклона на тръбата не трябва да е по-малко от 3%. Поливните полета не трябва да са по-малко от двадесет метра от обекта по посока наклона на терена и най-малко на разстояние сто метра от кладенци или сондажи за питейна вода. Проверете каква е хидравличната пропускливост  на почвата в зоната, определена за попивно поле. А попивните полета трябва да са на най-малко петдесет метра от реки, езера, потоци или сухи дерета.

Желателно е септичната яма и попивните полета  да бъдат около десет метра от границата на имота или ако това е невъзможно е необходимо да се съгласува със съседите и да се направят отдушници и да се съобрази откъде предимно духа вятъра.

Избор на септична яма

При избора на септична яма трябва да се вземат предвид и някои важни неща като обема, ширината и дължината на септичната яма, консумацията на вода – средно по 175 литра на човек на ден, периодът на задържане на водата. Важно е да се отбележи, че септичните ями не са съоръжения за окончателно пречистване на водите въпреки, че водата, излизаща от тях изглежда чиста и бистра, е необходимо да премине през естествено почвено филтриране или други методи за окончателно пречистване.

Септична яма - проблеми

Най-често проблемите, които възникват при септичните ями са запушване на обходната тръба, преливане на пяна от ямата извън шахтата, събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем, затлачване на стените на септичната яма и нарушаване на пропускането в почвата, отделяне на неприятни миризми. Отстраняването на тези проблеми по традиционен начин става чрез изпомпване на ямата и налягане на контрол върху отпадъците, доколкото е възможно.

Неприятната проблематика би могла да се контролира посредством използването на разнообразни препарати, съдържащи широк спектър от микроорганизми за ускоряване на естествения биологичен процес на разграждане на органичните отпадъци в ямата, включително и налепите по стените. Своевременното почистване и спазване правилата за експлоатация на септичната яма осигурява правилната и безаварийна работа на канализационната система и удължават срока и за ползване.

Както за изграждането на септична яма, така и за поддържането и проблемите, които възникват се изискват внимание и усилия. Ако имате умения за изграждане на септична яма, дори за поддържането , но нямате време и желаете да инвестирате в други начинания, или нямате опит с това, можете да се доверите професионална фирма. Сайтът кърти-чисти-извозва.com предлагат услуги, които ще ви помогнат. Професионален екип, който разполага с дългогодишен опит, със собствен транспорт на ниски цени. С тази фирма ви очакват изключително качество, прецизност и скорост. Доверете се на професионалистите!