Бетонът е един от най-предпочитаните в строителството материали заради неговата здравина, устойчивост и висока степен на износване. Наред с това обаче има специфики, когато става въпрос за ремонтирането и за запълването на пукнатини в бетона, които ще ви представим в настоящата статия.

Как да запълните пукнатини в бетона

Съществуват няколко метода за ремонт на пукнатини в бетона, като инжектиране на епоксидна смола, фрезоване и запечатване, фугиране, пробиване и запушване, гравитационно запълване на пукнатини в бетон.
Кой е най-подходящият метод зависи от самата пукнатина в конструкцията и причините за нея. Например, ако напукването се дължи главно на свиване при сушене, тогава е вероятно след определен период от време пукнатините да се стабилизират. От друга страна, ако пукнатините се дължат на продължаващо слягане на основата, ремонтът няма да е от полза, докато проблемът със слягането не бъде коригиран.

Основни методи за запълване на пукнатини в бетона

Запълване на пукнатини в бетон с Епоксидна инжекция

Методът за инжектиране на епоксидна смола в пукнатините на бетона се използва за пукнатини с размери до 0,05 мм. Техниката обикновено се състои в установяване на входни и вентилационни отвори на близки интервали по протежение на пукнатините, запечатване на пукнатината върху открити повърхности и инжектиране на епоксидната смола под налягане. Епоксидното инжектиране се използва успешно при ремонт на пукнатини в сгради, мостове, язовири и други видове бетонни конструкции. Въпреки това, освен ако причината за пукнатината не е коригирана, тя вероятно ще се появи отново близо до оригиналната пукнатина.

Запълване на пукнатини в бетон чрез фрезиране

Фрезирането и запечатването на пукнатини в бетона може да се използва при условия, изискващи коригиращ ремонт и когато не е необходим структурен ремонт. Този метод включва разширяване на пукнатината по откритата й повърхност и запълване и запечатване с подходящ уплътнител за фуги. Това е често срещана техника за запълване на пукнатини и е сравнително проста в сравнение с процедурите и обучението, необходими за инжектиране на епоксидна смола. Процедурата е най-приложима за приблизително плоски хоризонтални повърхности като подове и настилки.