Образуването на строителни отпадъци е неизбежно. Всъщност една много голяма част от отпадъците, генерирани в света, са от строителството, разрушаването и изкопните индустрии. Когато един бизнес произвежда отпадъци обаче, е важно да се управлява правилно и да се рециклират, преди да се изхвърлят. Това е от решаващо значение, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда. По този начин ще се подобри производителността и устойчивостта на бизнеса, рентабилността и безопасността.

Правилното управление на строителни отпадъци

Предприятията трябва да контролират своите строителни отпадъци, без значение дали произвеждат, внасят или изнасят, пренасят или транспортират, съхраняват, третират или изхвърлят такива.
Освен това е важно да се обърне внимание на правилното боравене и разделяне на строителните отпадъци, да не се слагат на неподходящи места.
Истината е, че правилното управление на строителните отпадъци намалява разходите чрез повторно използване на материали и предотвратява двойните разходи.
Управлението на строителните отпадъци ще помогне да се ограничи количеството отпадъци, което се генерира и изхвърля. Това ще помогне за опазването на природните ресурси на нашата планета и ще сведе до минимум енергията, необходима за транспортиране и преработка на отпадъците.
Не на последно място трябва да се каже, че бизнесите, които демонстрират, че вършат своята роля за околната среда, развиват положителна репутация, което подобрява взаимоотношенията им с клиенти.
Когато служителите възприемат безопасни, устойчиви практики за управление на отпадъците на работното си място, те продължават да прилагат тези практики към други аспекти на своята работа и личния си живот.

Често срещаните видове строителни отпадъци

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Бетон, тухли, плочки, цимент и керамика.
Дърво, стъкло и пластмаса.
Изолационни и азбестови материали.
Битуминозни смеси, каменовъглен катран и катран.
Метални отпадъци (като тръби).
Почва, камъни и драгиране.
Бои и лакове.
Лепила и уплътнители.