„Къртене на бетон“  – Услугата къртене на бетон включва всички специфични дейности, за изкъртване на вече ненужните стени или бетонни плочи в жилищни и административни сгради.

В зависимост от спецификата, къртене на бетон се таксува на линеен или на кубичен метър. Например при къртене на бетон на подпрозоречно пространство (обикновено бившата външна стена при усвоени балкони), цената е на кубичен метър. Когато услугата за къртене на бетон, е за отваряне на врата, цената е точно определена и не касае нито отпадния материал от къртенето на бетона, нито конкретните размери на вратата.

Примери и цени за услуги, за къртене на бетон:

  • Къртене на бетон: от 30 до 35 лв./м3;
  • Пробиване на отвор за врата в бетон: 25 лв.