Николай Николов | Къртене на на баня гр. София кв.Надежда

Мазето ми е като ново!!! Само няколко часа и няма и спомен от боклуците с които не пълно. Никой от блока не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж .Благодаря ВИ!не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж . Благодаря ВИ!

Николай Николов | Къртене на на баня гр. София кв.Надежда

Мазето ми е като ново!!! Само няколко часа и няма и спомен от боклуците с които не пълно. Никой от блока не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж .Благодаря ВИ!не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж . Благодаря ВИ!

Николай Николов | Къртене на на баня гр. София кв.Надежда

Мазето ми е като ново!!! Само няколко часа и няма и спомен от боклуците с които не пълно. Никой от блока не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж .Благодаря ВИ!не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж . Благодаря ВИ!

Николай Николов | Къртене на на баня гр. София кв.Надежда

Мазето ми е като ново!!! Само няколко часа и няма и спомен от боклуците с които не пълно. Никой от блока не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж .Благодаря ВИ!не разбра, че се работи и изнасят болуци (даже и досадната съседка от 2-рия етаж . Благодаря ВИ!

Обади се сега